Politica de confidențialitate

Notă de Informare și Politica de Confidențialitate și Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

La Ocean Credit IFN S.A., datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm în cadrul activității noastre sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de confidențialitate și securitate.

Ocean Credit IFN S.A. îți pune la dispoziție o informatii pe baza cărora îți poți afla bonitatea. Scoringul este un algoritm prin care instituțiile financiare determină capacitatea unei persoane de a-și plăti la datele scadente obligațiile sale financiare.

Scopul acestei Note de Informare și Politici de Confidențialitate este acela de a stabili principiile care stau la baza modului de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care tu ni le transmiți sau pe care noi le obținem despre tine în momentul utilizării aplicației de calculare a scoring-ului de credit Ocean Credit.

Această Notă de Informare și Politică de confidențialitate îți aduce la cunoștință ce date cu caracter personal prelucrăm, în ce scopuri le utilizăm, care este temeiul juridic care ne permite să facem această prelucrare, către cine transferăm aceste date, precum și care sunt drepturile pe care le ai ca persoană vizată în legătură cu prelucrarea acestor date și cum îți poți exercita aceste drepturi.

Informațiile prezentate în prezenta Notă de Informare și Politică de Confidențialitate, vor fi permanent la dispoziția ta, în format actualizat pe site.

1. Cine suntem

Ocean Credit IFN S.A. este operatorul de date cu caracter personal responsabil pentru prelucrarea datelor tale personale, așa cum este descris în această Notă de Informare și Politică de Confidențialitate - denumită „Ocean Credit” sau „noi”.

Ocean Credit prelucrează datele tale cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), precum și cu legislația națională și europeană emisă în aplicarea acestuia.

Ocean Credit, este o societate de drept român, cu sediul în Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4381/08.04.2015, cod unic de înregistrare 34353350, înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Financiare Nebancare ținut de Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-110300, e-mail: info@oceancredit.ro.

Responsabilul nostru cu protecția datelor, poate fi contactat la adresa de e-mail: gdpr@oceancredit.ro.

2. Ce date prelucrăm și în ce scop

Accesarea și utilizarea de către tine a paginii web Ocean Credit implică procesarea de către Ocean Credit a anumitor date cu caracter personal ale tale. Scopul este de a-ți oferi posibilitatea de autoevaluare a bonității în raport cu instituțiile financiare bancare și ne-bancare, de evaluare a scoringului tău de credit și a capacitații tale de rambursare a obligațiilor financiare, precum și de educare financiară.

Atunci când utilizezi pagina web Ocean Credit, se colectează următoarele tale date cu caracter personal:

 • date de identificare: nume, prenume, CNP, numărul tău de telefon, data nașterii - colectăm și procesăm aceste date pentru a interoga baza de date a Biroului de Credit și a-ți calcula scoringul de credit, în baza informațiilor care sunt disponibile la Biroul de Creditt. De asemenea, procesăm aceste date pentru a-și oferi suport tehnic;
 • număr tău de telefont;
 • numărul tău de telefon în cazul în care nu folosești direct pagina web, dar acesta ne este furnizat de unul dintre contactele tale - procesăm aceste date dacă ne sunt puse la dispoziție de una dintre cunoștințele tale care ne este deja client. Daca nu vei accesa pagina web în următoarele 7 zile de la primirea mesajului SMS din partea Ocean Credit, vom șterge numărul tau de telefon din baza noastră de date;
 • informații financiare: nivelul salarial declarat - prelucrăm aceste date pentru a-ți calcula scorul de credit, precum și pentru efectuarea analizelor necesare acordării produselor Ocean Credit, și de asemenea în scopuri statistice;
 • istoric tranzacțional, istoric creditar prelucrăm următoarele date cu caracter personal care ne sunt oferite de Biroul de Credit: tipuri de produse de creditare solicitate/acordate, număr de conturi, starea produsului/contului, data acordării, durata contului, sumele acordate, data actualizării, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, starea produsului/contului, data acordării, durata contului, sumele acordate, data actualizării, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de zile de întârziere, data primei restanțe, categoria de întârziere, data ultimii plăți, numărul de zile de întârziere, obligații de plată, istoric rambursări – prelucrăm aceste date pentru a-ți calcula scorul de credit și a-ți genera un o oferta de credit; de asemenea, prelucrăm aceste date în scopuri operaționale și statistice;
 • informații referitoare la numele angajatorului sau a locului actual de muncă;
 • adresa de e-mail, scorul tău de credit - prelucrăm aceste date pentru a-ți oferi produse de creditare personalizate și a realiza o analiză de risc; de asemenea, prelucrăm aceste date în scopuri operaționale și statistice;
 • date de geolocalizare/date de trafic (cookies, metadate, IP) – prelucrăm aceste date pentru a-ți oferi o experiență îmbunătățită atunci când utilizezi aplicația, precum și pentru a îmbunătăți calitatea şi serviciile oferite, analizând comportamentul de utilizare al utilizatorilor noştri.
 • vocea dumneavoastră și informațiile rezultate în urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice sau din corespondența electronică (conținut și meta-date) – prelucrăm aceste date în cazul în care ulterior utilizării aplicației sau în legătură cu aceasta, decizi să ne contactezi telefonic sau pe e-mail, când dorim să facem dovada conversației cu tine și/sau să ne îmbunătățim serviciile oferite;
 • alte informații statistice provenite de pe urma prelucrărilor datelor tale cu caracter personal prevăzute de această Notă de Informare și Politică de Confidențialitate , cum ar fi: segmentarea clientelei în bază de criterii statistice, identificatorul unic asociat pentru fiecare client în parte în sistemul intern de date Ocean Credit, în măsura în care vei deveni client al Ocean Credit, accesând unul dintre produsele de creditare oferite de acesta, pentru efectuarea analizelor statistice a portofoliului de clienți și pentru îmbunătățirea serviciilor.

Ocean Credit prelucrează date tale cu caracter personal menționate mai sus în scopul executării relației contractuale cu tine şi al furnizării serviciilor de calculare și punere la dispoziție a scoring-ului tău de credit prin intermediul aplicației, precum și pentru scopuri statistice.

În cazul în care vei dori ca ulterior calculării scorului de credit, accesezi unele din produsele de creditare oferite de Ocean Credit, vom folosi datele menționate, inclusiv scorul de credit, pentru a-ti oferi servicii și produse de creditare personalizate. În măsura în care îți vei exprima acordul în acest sens, vom putea transmite aceste date și partenerilor noștri, astfel cum este menționat în această Notă de Informare și Politică de Confidențialitate, în scopul realizării de către aceștia de analize statistice, precum și al oferirii către tine de produse de creditare personalizate.

3. Temeiul legal al prelucrării

3.1. Necesitatea executării contractului cu tine și a furnizării serviciilor

Ocean Credit prelucrează datele cu caracter personal menționate în Secțiunea 1 a acestei Note de Informare și Politici de Confidențialitate în temeiul relației contractuale încheiate cu tine la momentul la care accepți Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației și accesezi această aplicație.

Furnizarea serviciilor presupune interogarea de către Ocean Credit a Biroului de Credit și prelucrarea datelor cu caracter personal care te privesc, furnizate de acesta. Prin urmare, utilizarea aplicației presupune și împuternicirea acordată de tine pentru Ocean Credit de a interoga Biroul de Credit și de a procesa datele tale cu caracter personal furnizate de această instituție.

3.2 Interesul legitim al Ocean Credit

Putem folosi datele tale cu caracter personal în format agregat, în scop statistic sau în vederea dezvoltării și îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite de Ocean Credit.

Vocea ta și informațiile rezultate în urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice sau din corespondența electronică purtată cu tine sunt prelucrate de Ocean Credit în temeiul interesului legitim al Ocean Credit de a oferi servicii de asistență pentru clienți, în vederea desfășurării activității noastre, în scopul dezvoltării și îmbunătățirii acestei activități și a serviciilor oferite.

De asemenea, putem prelucra datele tale cu caracter personal pentru apărarea, stabilirea şi exercitarea drepturilor Ocean Credit în justiție, în fața autorităților sau instituțiilor publice și/sau al altor terți, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

3.3 Marketing

În măsura în care îți exprimi consimțământul în acest sens prin intermediul aplicației, vom prelucra datele tale cu caracter personal constând în nume, prenume, date de contact (telefon, e-mail), date financiare primite de la Biroul de Credit, veniturile declarate și scorul de credit calculat în urma accesării aplicației, pentru a te informa cu privire la serviciile și produsele de creditare oferite de Ocean Credit, care ți se potrivesc cel mai bine.

De asemenea, pe baza consimțământului tău, putem prelucra datele menționate mai sus pentru a-ți pune la dispoziție informații publicitare privind produsele și serviciile oferite de instituțiilor bancare și ale instituțiilor financiare nebancare partenere care se potrivesc cel mai bine profilului tău sau pentru ca acestea să îți transmită informații cu privire la produsele și servicii oferite.

Refuzul de a furniza consimțământul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing direct nu afectează posibilitatea ta de a utiliza aplicație și serviciile oferite de Ocean Credit prin intermediul acesteia.

Ai dreptul de a-ți retrage oricând consimțământul acordat în vederea prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului tău până la data retragerii. Îți poți retrage consimțământul acordat Ocean Credit în scopul prelucrării datelor tale cu caracter personal în scop de marketing prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail: gdpr@oceancredit.ro

4. Către cine transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

4.1 Transferul către prestatori de servicii

Ocean Credit poate angaja prestatori externi de servicii, care acționează ca persoane împuternicite ale Ocean Credit, pentru a furniza anumite servicii către noi, cum ar fi:

 • prestatori de servicii de Cloud (Microsoft sau alt furnizor de servicii similare);
 • prestatori de servicii de hosting și mentenanță a website-ul Ocean Credit sau prestatorii de servicii de dezvoltarea sau mentenanță a Scoring App;
 • prestatori de servicii de suport IT;
 • prestatori de servicii de audit și taxe și prestatori de servicii juridice (în acest din urmă caz doar în măsura în care vei accesa și un produs de creditare oferit de Ocean Credit).

Atunci când furnizează astfel de servicii, prestatorii externi de servicii pot avea acces la şi/sau pot prelucra datele tale cu caracter personal.

Le solicităm respectivilor prestatori externi de servicii să implementeze şi să aplice garanții de securitate, precum și măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a asigura confidențialitatea şi securitatea datelor tale cu caracter personal. In mod suplimentar, în cazul în care acești furnizori de servicii acționează ca împuterniciți ai Ocean Credit, prelucrând aceste date pentru Ocean Credit și în numele nostru, vor prelucra datele tale cu caracter personal în temeiul unui contract de împuternicit încheiat cu Ocean Credit, care respectă prevederile legislației în vigoare privind protecția datelor.

4.2 Transferul către societăți din grupul Ocean Credit

Ocean Credit poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către Volt Finance S.A., o societate afiliată Ocean Credit, în vederea furnizării în comun a unor servicii de creditare și servicii de plată de către cele două societăți.

4.3 Transferul către alţi destinatari

Ocean Credit poate transfera – în conformitate cu cerințele legale și cu legislația aplicabilă privind protecția datelor – date cu caracter personal către organisme de aplicare a legii, autorități guvernamentale și alte autorități sau instituții publice, cum ar fi: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Națională a României, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală, etc.

În cazul unei fuziuni sau achiziții de societăți în care este implicată Ocean Credit, datele cu caracter personal pot fi transferate către terții care sunt implicați în fuziune sau achiziție.

4.4 Transferul către Biroul de Credit

Ocean Credit Ocean utilizează FICO® Score de la Biroul de Credit, respectiv un serviciu pus la dispoziție pentru calcularea scorului de credit, în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor. În acest sens, datele tale cu caracter personal privind vor putea fi transmise către Birou de Credit.

4.5 Transferul către TBI

Datele dumneavoastră pot fi transferate catre TBI Bank, cu sediul in Bucuresti, Strada Putul lui Zamfir, nr. 8-12, Sector 1, contact 021/529.86.00, în scopul acordării de facilități financiare, avand ca baza legală interesul legitim al Ocean Credit IFN SA. Pentru detalii cu privire la modul in care TBI Bank procesează datele dumneavoastră, precum si drepturile pe care le aveti in acest sens, va rugăm sa consultați Politica de Confidentialitate si Protectie a Datelor, disponibila pe site-ul www.tbibank.ro.

4.6 Transferurile internaționale de date cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sau primim despre tine pot fi transferate către şi prelucrate de către destinatari care sunt localizați în interiorul sau în exteriorul Spațiului Economic European („SEE”). Țările unde sunt localizați destinatarii către care se poate face transferul le includ pe cele menţionate la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor, astfel cum a fost determinat printr-o decizie a Comisiei.

Destinatarii din SUA sunt certificați în baza Scutului de Confidențialitate UE-SUA (Privacy Shield) şi recunoscuți astfel ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor.

SUNT DE ACORD
cu prelucrarea, de către Veriff, a datelor mele personale (nume, prenume, e-mail, domiciliul, email, CNP, adresa, sex, locul nasterii, data de imitere si expirare a documentului de identitate, serie si numar carte de identitate, imaginea mea din actele prezentate de mine, imaginea mea inregistrata in fotografii si inregistrari cu ocazia identificării, harta biometrica a fetei) pentru identificarea mea la distanță prin mijloace video față de furnizolul de servicii/produse ales de mine prin accesarea paginii acestuia (pagină care m-a redirecționat către Aplicația de identificare la distanță a Veriff – terțul de verificare a identității).

SUNT DE ACORD
cu prelucrarea, de către Veriff OÜ a datelor mele personale biometrice (recunoaștere facială) pentru identificarea mea la distanță prin mijloace video, identificare realizată față de furnizorul de servicii/produse ales de mine prin accesarea paginii acestuia (pagină care m-a redirecționat către Aplicația de identificare la distanță a Veriff OÜ– terțul de verificare a identității).

SUNT DE ACORD
ca Veriff OÜ să solicite, să obțină și să prelucreze datele mele personale (cele menționate la pct. I. si II. de mai sus) și din alte surse/de la alte persoane sigure și de încredere, din surse oficiale de date puse la dispozitie de catre Institutiile din Romania si/ sau strainatate cu scopul de a verifica identitatea din alte surse credibile si independente, identificare realizată de furnizorul de servicii/produse ales de mine prin accesarea paginii acestuia (pagină care m-a redirecționat către Aplicația de identificare la distanță a Veriff OÜ – terțul de verificare a identității).

SUNT DE ACORD
ca Veriff OÜ să transmită datele identificării către furnizorul de servicii/produse ales de mine prin accesarea paginii acestuia (pagină care m-a redirecționat către Aplicația de identificare la distanță a Veriff OÜ – terțul de verificare a identității) și cu care doresc negocierea și/sau încheierea unui contract.

5. Cum folosim datele din Facebook

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Ocean Credit va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date cu caracter personal pe care le realizează să fie caracterizate de legalitate, echitabilitate și transparență, datele colectate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile prelucrării.

Ocean Credit colectează informațiile necesare astfel încât tu să poți beneficia de totalitatea Serviciilor pe care le-am dezvoltat, inclusiv atunci când accesezi Serviciile noastre. Astfel, ca să poți utiliza sau continua contul pe platforma noastră, colectăm trei categorii de informații:

 • datele tale de identificare, precum numele și prenumele, data creării contului
 • datele tale de contact, precum numărul de telefon sau adresa ta de e-mail
 • fotografia de profil

Colectarea informațiilor din Facebook sunt folosite pentru a-ți personaliza experiența Ocean Credit. De exemplu, îți vei putea confirma identitatea mult mai simplu, optând pentru opțiunea de a folosi informațiile prelucrate de Facebook pentru a te loga în contul de client.

6. Durata de păstrare a datelor

Ocean Credit păstrează datele tale cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care acestea sunt prelucrate. Astfel, Ocean Credit prelucrează datele tale cu caracter personal pe durata utilizării aplicației, atâta vreme cât ai un cont activ deschis în cadrul acesteia. Odată ce relația noastră contractuală se încheie și își închizi contul în Scoring App, fie își vom șterge datele cu caracter personal, fie le vom anonimiza, cu excepția cazului în care se aplică cerințele legale de păstrare (cum ar fi din motive fiscale).

Prin excepție, vom stoca anumite categorii de date (cum este cazul consimțământului tău) pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării relațiilor noastre contractuale și a utilizării aplicației de scoring.

Îți putem de asemenea reține datele cu caracter personal şi după încetarea relației contractuale în cazul în care acestea sunt necesare pentru a respecta anumite legi aplicabile Ocean Credit sau dacă avem nevoie de datele tale cu caracter personal pentru a stabili, exercita sau apăra un drept în justiție, exclusiv în măsura necesară. După încetarea relației contractuale, vom restricționa prelucrarea datelor tale cu caracter personal la astfel de scopuri limitate.

În cazul în care, ulterior calculării scoring-ului de credit, vei decide să accesezi și un produs de creditare oferit de Ocean Credit, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate de Ocean Credit pe durata derulării relațiilor contractuale cu tine și/sau până la rambursarea integrală a sumelor datorate către Ocean Credit și respectiv pe o perioadă de 10 ani după această dată, pentru a ne conforma obligațiilor legale de păstrare a situațiilor financiare anuale, a registrelor contabile obligatorii și a documentelor justificative.

În cazul datelor cu caracter personal care sunt prelucrate de Ocean Credit pe baza consimțământului tău (cum sunt cele prelucrate în scopuri de marketing), prelucrarea durează până la momentul la care îți vei retrage consimțământul.

7. Necesitatea furnizării datelor cu caracter personal

În cazul în care nu dorești furnizarea datelor cu caracter personal menționate în Secțiunea 1 din această Notă de Informare și Politică de Confidențialitate, constând în numărul tău de telefon și CNP, Ocean Credit va fi în imposibilitatea de a-ți furniza serviciile sale.

8. Existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Pagina Ocean Credit realizează crearea de profiluri, respectiv realizează o formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date pentru a evalua anumite aspecte referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind situația economică a acesteia, bonitatea ei, pentru a evalua sau analiza aspecte ce țin de persoana acestuia (preferințe, grad de îndatorare, comportament etc.), pe baza datelor obținute de la Biroul de Credit.

Ocean Credit poate segmenta proprii clienți în funcție de mai multe criterii (vârstă, zonă geografică, produs deținut, frecvența utilizării cardului, venituri, tipuri de cheltuieli etc.) pentru a îi clasifica în diverse categorii în scopuri de marketing și/sau în scop de analiză. Spre exemplu, Ocean Credit poate să ia în considerare istoricul tău de tranzacționare pentru a determina probabilitatea de a achiziționa un produs sau serviciu oferit de Ocean Credit.

În anumite situații, datele tale cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fără însă a exclude intervenția umană. De exemplu, pentru a ne asigura că îți propunem cele mai potrivite soluții pentru profilul tău, putem recurge la segmentări de marketing care ne ajuta în formarea de oferte dedicate.

9. Drepturile tale

Conform prevederilor GDPR, beneficiezi de următoarele drepturi cu privire la datele tale cu caracter personal prelucrate de Ocean Credit în calitate de operator de date:

 • Dreptul de acces – poți solicita confirmarea dacă datele tale. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de către Ocean Credit. În caz afirmativ, poți obține informații privind activitatea de prelucrare (cum ar fi scopul, categoriile de date prelucrate, durata prelucrării, destinatarii și alte informații privind această prelucrare). Poți de asemenea obține o copie a datelor tale cu caracter personale care sunt procesate de Ocean Credit.
 • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele tale cu caracter personal prelucrate de Ocean Credit care sunt inexacte, sau le poți completa. Ocean Credit nu poate interveni însă asupra datelor cu caracter personal care sunt preluate de la Biroul de Credit;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – ai dreptul de a obține ștergerea datelor, în cazul în care (i) prelucrarea acestora nu a fost legală, (ii) când datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate și prelucrate, (iii) în cazul retragerii consimțământului dacă prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului tău și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, ori (iv) dacă te opui prelucrării, din motive legate de situația particulară în care te afli și nu există motive legitime și imperioase care să justifice prelucrarea sau dacă te opui unei prelucrări în scopuri de marketing sau profilare;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat atunci când (i) contești exactitatea datelor sau legalitatea prelucrării, dacă nu dorești ștergerea datelor, (ii) atunci când Ocean Credit nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau (iii) atunci când te opui prelucrării, pentru intervalul de timp necesar pentru ca Ocean Credit să verifice dacă interesele sale legitime prevalează asupra intereselor tale;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format structurat, care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de opoziție – ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment (inclusiv creării de profiluri), din motive întemeiate și legitime legate de situația ta particulară, dacă Ocean Credit prelucrează datele tale personale pe baza interesului său legitim;
 • Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale – ai dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra ta sau care te afectează într-o măsură semnificativă (cu excepția cazului când acest lucru este necesar pentru încheierea unui contract). Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, ai posibilitatea de a-ti exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalități descrise în prezența Notă de informare și Politică de Confidențialitate.
 • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Ocean Credit la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând, prin transmiterea unei notificări catre Ocean Credit utilizând datele de contact de mai jos. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – poți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri din partea Ocean Credit, acest lucru fiind necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și Ocean Credit . În acest caz, poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectivă prelucrare automată, îți poți exprimă propriul punct de vedere cu privire la această și poți contesta decizia.

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor tale, inclusiv în eventualitatea în care dorești să îți retragi acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter persona în scop de marketing, ne poți contacta prin e-mail, la adresa: gdpr@oceancredit.ro sau printr-o solicitare scrisă la adresa: în Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, Bucuresti.

Cererea ta de a-ți exercita drepturile enumerate mai sus poate fi limitată în anumite situații generate de faptul că, de exemplu, solicitarea ta ar dezvălui informații despre o altă persoană sau în cazul în care ne ceri să ștergem informații pentru care avem un interes legitim de păstrare și continuare a prelucrării.

10. Cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire

Aplicația folosește cookie-uri care sunt utilizate pentru autentificarea și reținerea preferințelor utilizatorului. Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care Ocean Credit le oferă clienților săi.

11. Securitatea informațiilor tale personale

Ocean Credit ia securitatea foarte în serios și a implementat măsuri de securitate pentru a proteja datele tale cu caracter personale. Am implementat măsurile tehnice și organizatorice adecvate solicitate de GDPR pentru a asigura securitatea datelor tale cu caracter personal. Aceste măsuri includ demersuri tehnice și procedurale pentru a-ți proteja datele cu caracter personal de abuz, acces sau dezvăluire neautorizate, pierderi, modificări sau distrugeri.

Ocean Credit stochează datele tale personale pe serverele și în computere cu acces limitat, care sunt localizate în facilități controlate, care pot fi accesate doar cu card de acces individual sau doar de către persoane autorizate, pe bază de parolă. PC-urile angajaților care au acces la datele cu caracter personal sunt blocate cu parole. Angajații Ocean Credit care au acces la datele tale personale sunt ținuți de obligații stricte de confidențialitate și au fost instruiți în mod corespunzător pentru a acționa în conformitate cu cerințele GDPR.

12. Contactați-ne

În cazul în care aveți nelămuriri sau întrebări privind această Notă de Informare și Politică de Confidențialitate, te rugăm să ne contactezi printr-o solicitare scrisă la adresa:

Ocean Credit IFN S.A. Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, Bucuresti sau pe e-mail la adresa: info@oceancredit.ro

Publicat pe
29.04.2022

•  Trucuri pentru a evita comisioanele bancare

•  Sfaturi pentru o viață financiară mai sănătoasă

•  Credite luate mai inteligent

•  Oferte mai bune pentru a-ți multiplica banii

Îți mulțumim! Ai primit un email de confirmare . Dacă nu îl găsești, verifică în SPAM.
Oops! Ceva nu a mers bine. Te rugăm să contactezi serviciul suport pentru ajutor.