Termeni si conditii

1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Acceptând Termenii și Condițiile vă exprimați consimțământul expres și neechivoc ca OCEAN CREDIT IFN S.A., cu sediul în Calea Floreasca nr. 112, etaj 2, Sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/4381/08.04.2015, cod unic de înregistrare 34353350, înregistrată în Registrul General al Instituțiilor Financiare Nebancare ținut de Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-110300 și ca operator de date cu caracter personal în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 36405/28.09.2015, telefon 021 9938, e-mail: info@oceancredit.ro, să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. În acest sens, vă exprimați consimțământul expres și neechivoc și autorizați OCEAN CREDIT IFN S.A. să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, inclusiv prin transmiterea acestor date, în scopul prelucrării către Biroul de Credit S.A. și Centrala Riscurilor de Credit, acționari și afiliați ai OCEAN CREDIT IFN S.A., din țară sau din străinătate, agenții de colectare sau alte entități implicate în procesul de colectare a creanțelor deținute de OCEAN CREDIT IFN S.A., terți cesionari, parteneri de afaceri și contractori ai CREDITORULUI, din țară sau din străinătate, în scopul prestării de servicii financiare, inclusiv al analizării cererii dvs. de acordare a creditului, în scopuri statistice și/sau pentru promovarea și publicitatea produselor financiare existente sau viitoare. Informațiile referitoare la plata folosind card de credit sau debit pot fi, de asemenea colectate. Totodată, OCEAN CREDIT IFN S.A. are dreptul să prelucreze informaţiile dvs. cu caracter personal, precum: codul numeric personal, cetațenia, adresa, profesia, locul de muncă, e-mail, numărul de telefon, situatia familială, economică și financiară, nivelul de educație, venitul, declarațiile și documentele de orice fel depuse, redactate sau completate, având obligația de a păstra datele dvs. de identificare timp de 5 ani potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.

Dumneavoastră aveți dreptul de a vă exercita față de OCEAN CREDIT IFN S.A. drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, de acces, de intervenție, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justiției.

2. CEREREA DE CREDIT

Prin accesarea site-ului și a serviciilor puse la dispoziție de OCEAN CREDIT IFN S.A., declarați că informațiile prevazute în formularul cerere de credit sunt adevarate și neînșelătoare și cunoașteți sancțiunile penale prevazute de Codul Penal pentru infracțiune de fals in declarații. Formularul de Informații Standard la Nivel European este disponibil ca Anexa 1 la Contractul de Credit și poate fi consultat înainte de semnarea contractului. Aveți la dispoziție 15 (cincisprezece) zile calendaristice în care să vă decideți cu privire la semnarea Contractului de Credit. Rambursarea mai devreme de scadența NU ATRAGE REDUCEREA sumei datorate (credit + comision de administrare + comision de prelungire). În caz de neplată pană la scadentă, OCEAN CREDIT IFN S.A. va percepe penalități de 1.5% / zi din soldul creditului.

3. ACORDUL PRIVIND DEBITAREA CONTULUI ASOCIAT CARDULUI BANCAR

În cazul în care solicitați ca modalitate de rambursare, debitarea contului cardului bancar, vă exprimați acordul ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizati datele aferente cardului dumneavoastră, procesatorului de plăți partener al OCEAN CREDIT IFN S.A., și că informațiile cu privire la cardul dumneavoastră să fie verificate si validate de către OCEAN CREDIT IFN S.A.

În acest sens, autorizați OCEAN CREDIT IFN S.A. să blocheze o sumă în valoare de 1-2 lei, ce urmează a se debloca fără costuri pentru dumneavoastră.
Vă exprimați consimțământul expres și neechivoc ca OCEAN CREDIT IFN S.A., să debiteze contul cardului dumneavoastră cu sumele datorate la scadență, și ulterior prin debitări repetate pană la stingerea debitului datorat precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și cheltuielile percepute de terți cu ocazia procesării tranzacțiilor.

4. FOLOSIREA SITE-ULUI, ACTUALIZĂRI ALE SITE-ULUI ȘI ALE APLICAȚIEI OCEAN CREDIT

Prin accesarea și utilizarea acestui site nu este asigurată în niciun fel acordarea unui credit de către OCEAN CREDIT IFN S.A.. Cererea de acordare a creditului completată on-line va fi analizată și poate fi aprobată sau nu de către OCEAN CREDIT IFN S.A. la libera sa apreciere și decizie.

Periodic, OCEAN CREDIT IFN S.A. va actualiza informațiile de pe site, cât și aplicația OCEAN CREDIT.

5. POLITICA DE RETURNARE

În cazul în care OCEAN CREDIT IFN S.A. decide încheierea unui contract de credit cu dvs. și acordarea unui credit, suma maximă cu care cardul dvs. indicat în cererea de creditare completată on-line poate fi debitat atât la scadență, cât și la orice moment ulterior și ori de câte ori este necesar până la încasarea tuturor sumelor de bani datorate, este egală cu suma datorată de dvs. către OCEAN CREDIT IFN S.A. și scadentă la momentul debitării. Suma de bani datorată de dvs. către OCEAN CREDIT IFN S.A. la un anumit moment poate fi aflată prin accesarea contului dvs. de utilizator prin intermediul site-ului www.oceancredit.ro sau a aplicației OCEAN CREDIT.

În cazul în care cardul dvs. a fost debitat cu o sumă de bani în favoarea OCEAN CREDIT IFN S.A. și această debitare nu a fost autorizată de dvs. sau a fost executată incorect, aveți obligația de a semnala fără întârziere acest fapt către OCEAN CREDIT IFN S.A., dar nu mai târziu de 13 luni calculate de la data debitării cardului dvs., prin telefon, fax sau e-mail, la datele de contact indicate pe site-ul OCEAN CREDIT IFN S.A. sau în contractul de credit încheiat cu OCEAN CREDIT IFN S.A., după caz. Astfel de situații pot apărea atunci când, de exemplu, a fost înregistrată o plată dublă cu privire la stingerea unei obligații de plată, parțial sau total, sau, a fost efectuat un transfer bancar în contul sumelor datorate către OCEAN CREDIT IFN S.A. cu indicarea greșită sau cu omiterea indicării numărului contractului de credit, sau, a fost efectuată o plată neautorizată de către o persoană, alta decât titularul cardului, fără autorizarea sau cunoștința titularului cardului etc..

6. CORESPONDENȚA

Acceptând prezentele Termeni și Condiții vă exprimați consimțământul în mod expres și neechivoc ca toate comunicările și corespondența, în format tipărit, mesaj text, electronic si/sau telefonic, dintre dvs. și OCEAN CREDIT IFN S.A. să fie păstrată de OCEAN CREDIT IFN S.A. pe toata perioada derularii contractului de credit incheiat intre dvs. si OCEAN CREDIT IFN S.A., inclusiv  pentru o perioadă de 13 luni calculate de la data la care contul (urile) bancare ale OCEAN CREDIT IFN S.A. au fost creditate cu o sumă de bani prin care s-au stins, partial sau total, sume datorate de dvs. în baza contractului de credit încheiat cu OCEAN CREDIT IFN S.A.. Toate aceste comunicări și întreaga corespondență dintre dvs. și OCEAN CREDIT IFN S.A. pot fi puse la dispoziția Master Card și Visa Card ori de câte ori a fost semnalată o operațiune de plată neautorizată sau executată incorect. Prezenta secțiune se aplică tuturor comunicărilor și întregii corespondențe dintre dvs. și OCEAN CREDIT IFN S.A., indiferent dacă data acesteia este anterioară sau ulterioară operațiunii de plată neautorizată sau executate incorect.

7. COOKIES

Acest site folosește cookies care sunt utilizate pentru autentificarea și reținerea preferințelor utilizatorului. Aceste informații sunt colectate doar în scopul îmbunătățirii serviciilor  pe care OCEAN CREDIT IFN S.A. le oferă clienților săi. Fiecare browser acceptă implicit cookies. Dacă nu doriți să acceptați utilizarea de cookies, puteți să schimbați în mod corespunzător configurația browserului dumneavoastră.

8. COPYRIGHT

OCEAN CREDIT IFN S.A. deține toate drepturile aferente site-ului www.oceancredit.ro și conținutului acestuia, inclusiv design, grafică, formă de prezentare, precum și toate drepturile aferente tuturor materialelor de marketing, publicitate sau alt fel de prezentare. Acestea sunt protejate de legislația în vigoare. Orice act sau încercare de copiere, modificare, afișare, transmitere, publicare, în orice formă, a conținutului și/sau a oricărui element al site-ului, fără acordul OCEAN CREDIT IFN S.A., sunt interzise.

"OCEAN CREDIT" și "INSTANT INSEAMNA ACUM" sunt mărci în curs de înregistrare ale OCEAN CREDIT IFN S.A..

9. RĂSPUNDEREA PRIVIND USER-UL ȘI PAROLA

Prin accesarea și utilizarea acestui site sau a aplicației OCEAN CREDIT aveți posibilitatea solicitării acordării unui credit prin completarea cererii de credit on-line, ocazie cu care vi se va aloca un cont de utilizator. Aveți obligația și răspunderea de a păstra secretul parolei aferente contului de utilizator, orice accesare a contului dvs. de utilizator de o terță persoană ca urmare a neprotejării de către dvs. a secretului acesteia neputând fi imputată OCEAN CREDIT IFN S.A..

Copyright © 2018 - OceanCredit. Termeni ANPC